Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.NONONO.cz

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:-prodávajícího:
obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
-kupujícího :
jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího,
telefon a e-mail kupujícího.
-specifikace požadovaného zboží
-množství požadovaných kusů produktů
-vybraný způsob platby
-adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Veškeré ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

2. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je úhrada prostřednitcvím internetového bankovnictví, dobírky.

3. Dodání zboží, způsoby dodání a objednání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České a Slovenské republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

-ověření objednávky
-volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
-případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem).

Objednané zboží je expedováno obvykle do 24 hodin po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 48 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení. Pokud kupující nepřebere zboží během dalších min. 7 pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.

Kupující by měl převzít objednané zboží od třetí osoby ( logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

3.3 Osobní odběr

Kupující se zavazuje odebrat zboží na místě předem určeném dle telefonické dohody a to do 5 dnů od doručení zboží na sklad prodejce. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží e-mailem ( případně telefonicky ) dle údajů uvedných na objednávce.Neučiní-li tak do 5 dní může být objednávka zrušena. Osobní odběr lze uskutečnit pouzde tehdy, je-li je obejdnávka uhrazena předem na bank. účet prodejce.

3.4 Dodání zboží – omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

3.5. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení.

3.6. Objednání zboží v eshopu prostřednictvím telefonu není umožněno!

4. Dopravné

K CENĚ ZBOŽÍ JE ÚČTOVÁNO DOPRAVNÉ A BALNÉ- KONEČNÁ CENA:

A) Platba bankovním převodem…………………….. 109 Kč
B) Dobírka ……………………………………………………… +40 Kč
C) Osobní odběr …………………………………………….. 49 Kč

Dostupnost zboží: Skladem

– Zboží je expedováno obvykle do 24h
– Běžná doba dodání zboží na území ČR je tradičně 1 až 2 pracovní dny od expedice, provozovatel eshopu nezodpovídá za opoždění dodání zásilky ze strany přepravní společenosti

Dostupnost zboží: „Možno objednat  ( datum ) + 2 dny na sklad

– Zboží je objednáno tento den u našeho dodavatele. U nás skladem obvykle do 2-3 prac. dnů od uvedného termínu.
(Nelze vyloučit opoždění dodání ze strany dodavatele nebo kurýrní služby)
– Zboží skladem zasíláme obvykle do 24 h
– Doba dodání zboží na území ČR je obvykle je 1 až 2 pracovní dny od zaslání.

5. Storno objednávky

a) Objednávku před jejím potvrzením ze strany internetového obchodu a následným odesláním lze kdykoliv jednoduše zrušit písemně, emailem, případně telefonicky.

b) Nevyzvednutí zásilky: v případě, že zákazník nepřebere objednané zboží od kurýra je mu automaticky zaslána zpráva k úhradě zvoleného a účtovaného dopravného dle tarifu jako vzniklá náhrada škody prodejci

.6. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží by nemělo být poškozené ( oděrky, viditelně použité, nadmíru užívané… ), pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, dokumentací. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů ( Odstoupení od smlouvy doporučejme zaslat písemnou formou – doporučené psaní , lze ověřit a prokázat doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu )
Při nesplnění těchto uvedených podmínek může prodávající spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží nebo odmítnout zboží.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
další smlouvy vyjmenované zákonem.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník, kupující.

7. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČ, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČ a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.
Zákazník před vstupem do internetového obchodu www.nonono.cz je vyzván k souhlasu s využíváním „cookies“ se kterým při nákupu prostřednictvím eshopu musí vždy souhlasit.

8. Zboží, použité a nové, reklamační řád, záruční podmínky

Na použité zboží se nevztahuje běžná záruční doba dle zákona, nýbrž doba domluvená mezi zákazníkem – prodávajícim a uvedena na dokladu o koupi. Dosažením tohoto datumu není možná bežná reklamace.
Při prodeji použitého zboží ( nebo uplynutí poskytnuté záruční doby ) kde nebude uvedna záruční doba prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží.
U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení.
Nové i použité náhradní díly pro notebooky jsou prodávány a určeny k odborné montáži – při reklamaci použitých i nových náhradních dílu ( např. reklamce LCD displaye ) by měl zákazník, kupující doložit potvrzení,doklad o provedení výměny zakoupeného náhradního dílu pověřenou odbornou osobou, firmou např. servisni středisko notebooků, které opravu – výměnu provedlo.

Veškeré reklamace, vrácení zboží prosím zasílejte na naší dodací adresu uvedenou v menu – informace.

Standardní reklamce se řídí dle aktuálního platného zákona České republiky
Podání návrhu na reklamaci by mělo být provedeno písemnou formou – zaslání dokladu se záručním číslem do skončení lhůty záruky.

Prodejce nezodpovídá za případné vzniklé škody při výměně náhradních dílů a to především nepověřenou osobu, jinou firmou ( v případě provedení výměny intigo.cz – nutno posoudit ) dále špatným zvolením nekompatibilního dílu ze strany zákazníka ( nedostatečné ověření ), špatnou manipulací, neodbornou výměnou.

Nové náhradní díly, zboží

V popisech a nadpisech především nových náradnícih dílů pro notebooky nejsou uvedeni výrobci (např. klávesnic, ventilátorů …) nýbrž možnost výrobku jej použít jako náhradu za uvedený typ. Tyto popisy zboží slouží pouze pro lepší vyhledávání zboží na internetu.
Záruční doba 24 měsíců pro koncové zákazníky. Baterie 6 měsíců ( kapacita )

LCD displeje

Norma ISO 13406-2 – Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15″), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.

Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:
Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže) . V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD nebo prodejce.

9. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z ‚www prohlížeče‘ poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Tyto obchodní jsou platné od 03.01.2013 . Provozovatel a vedoucí: Hruboň Jan, Březová 1362, Orlová 73514 IČ: 01240340